پلن های خرید اشتراک vip دانلود

رایگان

2 دانلود در ماه

رایگان

سرعت کم

پر طرفدار

10 دانلود در ماه

5هزار تومان

دانلود با سرعت بالا و لینک مستقیم

حرفه ای

دانلود به تعداد نامحدود

20هزار تومان

دانلود با سرعت بالا و لینک مستقیم